Mezinárodní právní kancelář VERDYS Law

Pouze nové nápady!

Krása a ozdravlení

Významný posun v technologiích, rozšířené používání lékařských postupů, stejně jako zapojení zdravotnických pracovníků, výrazně přiblížily odvětví krásy a wellness vdooblasti medicíny. V důsledku toho se vytvořil základ pro zahrnutí právního zabezpečení činnosti v této oblasti mezi prioritní sféru právní praxe naší firmy.

Mezi naše zákazníky v tomto směru patř profesionálové, a to nejen v rámci kosmetických a wellness center, kteří se podílejí na jednotlivé podnikatelské činnosti. Klienti se k nám nejčastěji obrací v otázkách organizace (legalizace) podnikání v této oblasti, zejména akvizice (pronájem) nemovitostí tak, aby se zajistila legálnost práce odborníků, v otázkách vyjasnění stávajících právních předpisů na ochranu práv spotřebitelů a další.

Našim klientům také nabídneme:

 • poradenství při výběru formy podnikání a regulaci vztahů mezi obchodními partnery;
 • zajištění státní registrace právnických osob a fyzických osob - živnostníků;
 • komplexní předplacený právní servis pro právnické osoby a malé podnikatele
 • právní organizaci dovozu, registrace, certifikace speciálního zařízení a materiálů;
 • konzultace v otázkách distribuce speciálního zařízení a materiálů;
 • konzultace a právní ochranu frančízy v oblasti krásy a wellness;
 • rozpracování informačně-právních dokumentů (včetně technických formulářů, souhlasy pro postupy, atd.), které se používají pro zákaznický servis;
 • poradenství týkající se obsahu a formy řeklamy;
 • řešení konfliktů se zákazníky, konkurenty, podpora při kontrolách ze strany kontrolních orgánů;
 • konzultace a doprovod při ochraně práv výrobců a dodavatelů zařízení a materiálů pro boj proti nekalé hospodářské soutěži;
 • registrace a ochrana duševního vlastnictví v odvětví krásy a wellness, a další.

Pro více informací o našich službách v dané oblasti, prosím přejděte do příslušných pododdílů těchto stránek nebo telefonicky kontaktujte odborníky naší společnosti.