Mezinárodní právní kancelář VERDYS Law

Pouze nové nápady!

Firemní právo

Právo obchodních společností především upravuje právní vztahy vznikající mezi účastníky (zakladateli) nebo akcionáři firem a organizací. Okruh firemních otázek, které mohou vyžadovat zapojení kvalifikovaného právníka, je poměrně široký: analýza ustanovení stanov, volba ekonomických činností (komplexní licence), zastupování na valných hromadách (za představitele), nákup, prodej práv na společnosti (akcie), management, atd.

V České republice jsou téměř všechny firemní vztahy spíše formální a rozhodnutí většiny otázek musí probíhat během přísně zavedených postupů. Proto investoři, kteří chtějí rozvíjet podnikání v této zemi musí nutně mít trvalou právní podporu.