Mezinárodní právní kancelář VERDYS Law

Pouze nové nápady!

Mezinárodní rodinné právo

Právní podpora manželství a rodinných vztahů, které jsou komplikovány zahraničním právním pořádkem vyžadují speciální přístup a dostatečné praktické zkušenosti. I zkušení právníci nemohou hned vždy snadno vyřešit problémy, které vznikají mezi manželi, kteří jsou občany jiných států nebo bez státní příslušnosti. Právní služby mohou být spojeny s ukončením (zneplatněním) sňatku, rozdělením majetku, vyhledáním a návratem dítěte, vymáháním výživného, potvrzením (vyvrácením) otcovství, smlouvou mezi manželi, atd.

Jsme připraveni poradit, vyplnit nebo požádat o doklady a získat potřebné informace, k zastoupení zájmů v jednáních nebo u soudu.

Často se k nám klienti obrací s cílem ustanovení místa bydliště dětí a navrácení je do země bydliště jednoho z rodičů. Na základě pravidel mezinárodního práva (úmluvy a dohody) a k poskytnutí "nejlepších zájmů" dítěte, jsme připraveni zastupovat zájmy klientů u státních orgánů České republiky a dalších zemí EU, jakož i u Evropského soudu pro lidská práva.

Také pomáháme potvrdit (vyvrátit) otcovství pomocí DNA testů. Právní postup přijímání a odesílání genetického materiálu má svá specifika.