Mezinárodní právní kancelář VERDYS Law

Pouze nové nápady!

Občanské a rodinné právo

V těchto odvětvích nabízíme právní služby, které jsou spojeny s registrací, změnou nebo zánikem právních vztahů a ochranou práv a zájmů. Naši odborníci poradí a pomohou vytvořit nezbytné smlouvy (včetně předmanželské smlouvy),ujednání a dalších dokumenty, které mohou zpečetit dohody stran.

Jsme připraveni zajistit registraci nebo rozvod manželství v České republice pro cizince. Naši právnícíi také pomohou získat rodný list, úmrtní list a dalších doklady potvrzující rodinný stav nebo právní skutečnosti.

Obzvláště populární jsou naše služby v rámci získání rodných listů pro děti cizinců narozených v České republice (včetně po aplikaci metod ART).